Navigation

De Noordwijkse Methode op jouw school?

Een nieuwe methodiek kies je niet zomaar. Je wilt eerst weten wat het beste past bij de visie van jouw school, het team en de leerlingen. We hopen dat je op onze website al een beeld hebt kunnen vormen over De Noordwijkse Methode. We bieden je echter graag meer mogelijkheden om met ons kennis te maken. Hieronder vind je links naar een proefthema, schoolbezoek, informatiepakket of presentatie op jouw school.

Ons aanbod is maatwerk, zodat de methode écht bij jullie school past.

De vakateliers en het thematisch werken springen het meest in het oog bij De Noordwijkse Methode. Wij leren het team hoe je vanuit de kerndoelen zelf je lessen kunt vormgeven. We bieden hierbij alle bouwstenen die je nodig hebt om je les samen te stellen. Passend bij wie jij bent, de leerbehoeftes van de kinderen en de mogelijkheden die je hebt. Je kunt kiezen uit veel verschillende werkvormen, waaronder veel coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Natuurlijk wordt ook veel aandacht besteed aan de Denkbubbels, waarmee onderzoekend leren en kritisch en creatief denken in alle lessen verweven wordt.

Veel Noordwijkse Methode scholen willen na hun ervaring met de vakateliers ook aanpassingen doen aan hun ochtendprogramma met taal en rekenen. Wij bieden hier diverse handvatten voor gekoppeld aan de leerdoelen van de leerlijnen van taal en rekenen. Ook hebben we een traject voor Onderzoekend Lezen, dat je als aanvulling of vervanging van een begrijpend lezen methode in kunt zetten.

Download checklist

Hoe ziet het implementatietraject van De Noordwijkse Methode eruit

Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden!

Wat De Noordwijkse Methode anders maakt dan “gewoon een nieuwe methode aanschaffen” is dat De Noordwijkse Methode een innovatietraject voor de school biedt. Wij bieden alle ingrediënten om zelf het onderwijs op je school vorm te geven inclusief lesmaterialen en professionele vaardigheden voor je team.
Hierbij leert het team alle vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig en succesvol het onderwijs op school vorm te geven. We begeleiden de implementatie van De Noordwijkse Methode bij jullie team gedurende 3 schooljaren. Na de eerste twee studiedagen kan gestart worden met de ateliers en het eerste thema. Meestal doen scholen dit na het eerste half jaar.

Thema’s en lessen voorbereiden onder begeleiding tijdens studiedagen

Tijdens studiedagen komt een ervaren trainer van De Noordwijkse Methode workshops geven waarin de
onderdelen van De Noordwijkse Methode geïntroduceerd worden en het team er mee kan oefenen. Een deel van de studiedagen wordt besteed om het team onder begeleiding te leren hoe ze de thema’s en atelierlessen kunnen voorbereiden.

Tussen de studiedagen door worden de teamleden 1 op 1 begeleid bij het voorbereiden van hun atelierlessen. Dit doen we zodat iedereen de hulp krijgt die nodig is om kwalitatief hoogwaardige lessen te kunnen ontwerpen. Alle leerkrachten kunnen er dus zeker van zijn dat ze voor het starten van de lessen alle ingrediënten voor een goede atelierles beheersen.

Eigenaarschap voor het team

De Noordwijkse Methode vindt eigenaarschap erg belangrijk. Daarom krijgt het team al vanaf dag 1
handvatten aangereikt om zo zelfstandig mogelijk de thema’s voor te kunnen bereiden en hierin keuzes te maken die passen bij de eigen school. Elke school krijgt maatwerk begeleiding, aansluitend op de onderdelen van De Noordwijkse Methode. Dit wordt tijdens het traject steeds met het team en de directie overlegd.

Naast begeleiding van het team in het voorbereiden van de thema’s en de atelierlessen, krijgt ook het management team of de directie begeleiding in het succesvol aansturen van de innovatie op school. Hierbij hoort ook de informatie voorziening over De Noordwijkse Methode aan de ouders of andere belanghebbende partijen.

Onderwerpen die tijdens de studiedagen onder andere aan bod komen:

– Introductie De Noordwijkse Methode
– Leren en hersenen
– Talenten in je team en in de klas
– Voorbereiden atelierlessen met het Fundamenteel Leer Model
– Voorbereiden thema’s
– Denkbubbels en werkvormen
– Aandacht in praktijk brengen
– Portfoliogesprekken en het portfolio
– Mindset, oplossingsgericht werken
– Zichtbaar maken van de thema’s in de school
– Doelgericht werken met taal en rekenen
– Weektaken
– Integratie en verduurzaming in de lerende organisatie

Kwaliteitskeurmerk en abonnement

Na afloop van het implementatietraject kunnen scholen het keurmerk “Noordwijkse Methode School” gaan voeren. Hieraan gekoppeld is een abonnement met een jaarlijkse kwaliteitsaudit, zodat jullie als school de kwaliteit van je thema onderwijs kunnen waarborgen. Het abonnement bevat o.a. trainingen, themavoorbereidingen, nieuwe materialen en updates van nieuwe ontwikkelingen van De Noordwijkse Methode.

Maak kennis met De Noordwijkse Methode

We werken nu echt als een team samen, dit is een enorme winst! 
Het werken met De Noordwijkse Methode heeft dan ook gezorgd voor een grote cultuuromslag! 
Dit heeft een positief effect op de leerlingen groei! 

Carlina van den Heuvel

Directeur, KBS De Viersprong

Het Enthousiasme (over de manier van leren) is enorm groot. Dit zien we niet alleen bij kinderen en leerkrachten. Ook bij ouders en naschoolse opvang. De kinderen kijken enorm uit naar de atelierlessen. Hier is leren plezier geworden.

Wendy Velhuizen

Directeur , Community School De Kameleon

Als ik De Noordwijkse Methode een cijfer mocht geven, zou dit een 9,5 zijn. De tijd vliegt bij de ateliers. Elke les is anders en de lessen zijn veel actiever.  Ik leer ook veel meer dan toen we nog met een werkboek werkte. Het is leuk om les te krijgen van verschillende juffen en meesters. 

Milo Kaspers

Leerling groep 7, Bonifatiusschool

Het is enthousiasmerend en motiverend om te werken met een aanpak waar echt goed over nagedacht is. Het is prachtig om te zien hoe de leerkrachten samenwerken en nieuwe lessen bedenken. Ook vanuit de ouders krijg ik veel enthousiaste reacties over De Noordwijkse Methode.   

Dorine Rings

Directeur, De Ark

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesideeën, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.