“Het werken met de Noordwijkse Methode heeft gezorgd voor een grote cultuuromslag! Dit heeft een positief effect op de leerlingen groei!”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong

“Ouders komen dagelijks naar me toe om te vertellen hoe enthousiast hun kinderen vertellen over wat ze geleerd hebben in de ateliers.”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer

“De vakateliers zijn een feestje voor de kinderen: ze komen hier tot bloei. Er zijn dan ook geen gedragsproblemen meer.”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong

“Kinderen vertellen thuis zoveel meer over wat ze op school doen. Met name de kinderen die voorheen nooit iets vertelden, vertellen nu uit zichzelf wat ze hebben geleerd! “Ze zijn gewoon écht betrokken.”

Suzanne Confurius , directeur De Ark

“Een thema leeft nu echt onder de kinderen. Kennis wordt veel meer geïntegreerd: wat kinderen meemaken buiten de klas koppelen ze aan wat ze leren in de klas. Hierdoor leren kinderen veel meer (uit zichzelf).”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer

“De Habits of Mind vind ik één van mooiste elementen van de Noordwijkse Methode, omdat je die in alles kunt gebruiken. We gaan het nu ook in het ochtendprogramma toepassen.”

Suzanne Confurius , directeur De Ark

“Dat leerkrachten nu de keuze hebben om datgene te onderwijzen in de ateliers waarvoor ze zelf gepassioneerd zijn is geweldig, dit enthousiasme heeft een directe weerslag op de kinderen.”

Danielle Knook, voorzitter MR Gaandeweg school

“Kinderen leren nu veel meer dan alleen de kerndoelen.”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer

“Ik zie kinderen nu met rode wangen van inspanning en bevlogenheid aan een thema werken.”

Suzanne Confurius , directeur basisschool De Ark

“Nu we met de Noordwijkse Methode werken zie ik leerkrachten die het beste in zichzelf naar boven halen.”

Suzanne Confurius, directeur De Ark

“Bij het voorbereiden van mijn lessen, ook voor die in het ochtendprogramma, ga ik nu veel meer vanuit de leerlijnen denken.”

Docent, basisschool de viersprong

“Het enthousiasme (over de manier van leren) is enorm groot. Dit zien we niet alleen bij kinderen en leerkrachten, ook bij ouders en naschoolse opvang. De kinderen kijken enorm uit naar de atelierlessen, hier is leren plezier geworden.”

Wendy Veldhuizen, directeur basisschool Gaandeweg

“Ik zie dat leerkrachten in hun kracht komen te staan nu we werken met De Noordwijkse Methode.”

Kees van der Giesen, adjunct-directeur basisschool De Hoeksteen

“Ik kan nu 100% mijn eigen creativiteit kwijt in de lessen die ik geef.”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer

“Het is verrijkend om met de Noordwijkse Methode te werken”. “Ik zie heel mooie dingen, het eindresultaat is vaak verassend.”

Kees van der Giesen, adjunct-directeur basisschool De Hoeksteen

“Nu we werken met de Noordwijkse Methode is het eigenaarschap van het leren vergroot.”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong

“Vaak is er de discussie gaande over werkdruk, maar kijk eens hoe leuk ons werk is! Nu we met de Noordwijkse Methode werken kunnen we echt ons ei erin kwijt. We kunnen overbrengen wat we graag willen. We doen het samen: het gaat echt over verbinding en dat levert enthousiasme op bij ons en de kinderen!”

John van Velden, docent basisschool Gaandeweg

“Ik merk dat het bij mijn jongste kind veel impact heeft. Ze legt nu al verbanden tussen de vakken en krijgt heel veel extra informatie mee.”

Danielle Knook, voorzitter MR basisschool Gaandeweg school

“Hèhè, nou is het onderwijs eindelijk veel interessanter.”

Ouder, basisschool de viersprong

“Ik ben onder de indruk van wat mijn kinderen thuis vertellen: over de groei van bomen en het verband met het menselijk lichaam.”

Danielle Knook, voorzitter MR basisschool Gaandeweg

“Werken met de ateliers is leuk en verrijkend voor het onderwijs. Het geeft een rijke context aan onderwerpen als begrijpend lezen en rekenen.”

Jan Hoetmer, docent basisschool Winford Amsterdam

“De kinderen zijn veel meer geïnspireerd. ’s Middags in de ateliers doen de leerlingen veel meer zelf, in de ochtend moet de leerkracht veel meer sturen.”

Marieke Mus, intern begeleider basisschool De Hoeksteen

“Het gedachtegoed van de Noordwijkse Methode komt steeds meer in ons DNA. Doen, ervaren, vallen en opstaan. Erover praten en soms heel verrast zijn.”  

Suzanne Confurius , directeur De Ark

“De betrokkenheid vanuit de kinderen naar school toe is veel groter.”

Ouder, basisschool de viersprong

“We werken nu echt als team, dit is een enorme winst!”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong


Welkom bij De Noordwijkse Methode

Op zoek naar een alternatief voor traditionele methodes met optimale vrijheid en eigenaarschap in een duidelijke structuur?

Bij de Noordwijkse Methode:

 • Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen.
   
 • Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen
   
 • Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten
   
 • Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden
   
 • Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT

Meer weten over De Noordwijkse Methode?

Download de informatie brochure

Scholen