“Laat kinderen schitteren met hun eigen talenten, zodat ze van daaruit een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om zich heen.”De Noordwijkse methode in het kort

De Noordwijkse Methode is een onderwijsfilosofie die is gebaseerd op onze veranderende maatschappij en wetenschappelijke inzichten op het gebied van hersenontwikkeling en leren. Centraal hierin staat de optimale ontwikkeling van een kind gekoppeld aan de mogelijkheden die de wereld biedt en die het kind de wereld kan bieden. ’s Ochtends gaat de aandacht uit naar de basisvakken taal, lezen en rekenen. ’s Middags wordt er gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling door lessen aan te bieden in vakateliers door vakdocenten.

Aandacht, het ontwikkelen van talenten, werken met thema’s en projecten, samenwerking met de buitenwereld en een internationale dimensie zijn belangrijke uitgangspunten van De Noordwijkse Methode. De kinderen krijgen wekelijks sociale vaardighedenles en Engels aangeboden, er is veel aandacht voor wetenschap en techniek. Kinderen krijgen een breed aanbod van werkvormen, zodat zij op verschillende manieren en verschillende niveaus kunnen leren. Centraal staat steeds het aanleren van kennis, inzicht en vaardigheden.Scholen

Winford
De Ark
De Wegwijzer
De Gaandeweg school
Haanstra
De Hoeksteen
TH
De Noordwijkse School