“Een thema leeft nu echt onder de kinderen. Kennis wordt veel meer geïntegreerd: wat kinderen meemaken buiten de klas koppelen ze aan wat ze leren in de klas. Hierdoor leren kinderen veel meer (uit zichzelf).”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer (14 juli 2017)

“Nu we met de Noordwijkse Methode werken zie ik leerkrachten die het beste in zichzelf naar boven halen.”

Suzanne Confurius, directeur De Ark (12 juli 2017)

“Vaak is er de discussie gaande over werkdruk, maar kijk eens hoe leuk ons werk is! Nu we met de Noordwijkse Methode werken kunnen we echt ons ei erin kwijt. We kunnen overbrengen wat we graag willen. We doen het samen: het gaat echt over verbinding en dat levert enthousiasme op bij ons en de kinderen!”

John van Velden, docent basisschool Gaandeweg (12 juli 2017)

“De Habits of Mind vind ik één van mooiste elementen van de Noordwijkse Methode, omdat je die in alles kunt gebruiken. We gaan het nu ook in het ochtendprogramma toepassen.”

Suzanne Confurius , directeur De Ark (12 juli 2017)

“Ik zie kinderen nu met rode wangen van inspanning en bevlogenheid aan een thema werken.”

Suzanne Confurius , directeur basisschool De Ark (12 juli 2017)

“Kinderen leren nu veel meer dan alleen de kerndoelen.”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer (14 juli 2017)

“Ik kan nu 100% mijn eigen creativiteit kwijt in de lessen die ik geef.”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer (14 juli 2017)

“De betrokkenheid vanuit de kinderen naar school toe is veel groter.”

Ouder, basisschool de viersprong

“Het enthousiasme (over de manier van leren) is enorm groot. Dit zien we niet alleen bij kinderen en leerkrachten, ook bij ouders en naschoolse opvang. De kinderen kijken enorm uit naar de atelierlessen, hier is leren plezier geworden.”

Wendy Veldhuizen, directeur basisschool Gaandeweg (12 juli 2017)

“Ik merk dat het bij mijn jongste kind veel impact heeft. Ze legt nu al verbanden tussen de vakken en krijgt heel veel extra informatie mee.”

Danielle Knook, voorzitter MR basisschool Gaandeweg school (13 juli 2017)

“Het werken met de Noordwijkse Methode heeft gezorgd voor een grote cultuuromslag! Dit heeft een positief effect op de leerlingen groei!”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong (14 juli 2017)

“De kinderen zijn veel meer geïnspireerd. ’s Middags in de ateliers doen de leerlingen veel meer zelf, in de ochtend moet de leerkracht veel meer sturen.”

Marieke Mus, intern begeleider basisschool De Hoeksteen (juni 2017)

“Nu we werken met de Noordwijkse Methode is het eigenaarschap van het leren vergroot.”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong (14 juli 2017)

“Werken met de ateliers is leuk en verrijkend voor het onderwijs. Het geeft een rijke context aan onderwerpen als begrijpend lezen en rekenen.”

Jan Hoetmer, docent basisschool Winford Amsterdam (13 juli 2017)

“Ouders komen dagelijks naar me toe om te vertellen hoe enthousiast hun kinderen vertellen over wat ze geleerd hebben in de ateliers.”

Sanne Heijma, docent basisschool De Wegwijzer (14 juli 2017)

“We werken nu echt als team, dit is een enorme winst!”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong (14 juli 2017)

“Dat leerkrachten nu de keuze hebben om datgene te onderwijzen in de ateliers waarvoor ze zelf gepassioneerd zijn is geweldig, dit enthousiasme heeft een directe weerslag op de kinderen.”

Danielle Knook, voorzitter MR Gaandeweg school (13 juli 2017)

“Het gedachtegoed van de Noordwijkse Methode komt steeds meer in ons DNA. Doen, ervaren, vallen en opstaan. Erover praten en soms heel verrast zijn.”  

Suzanne Confurius , directeur De Ark (12 juli 2017)

“Hèhè, nou is het onderwijs eindelijk veel interessanter.”

Ouder, basisschool de viersprong

“Ik zie dat leerkrachten in hun kracht komen te staan nu we werken met De Noordwijkse Methode.”

Kees van der Giesen, adjunct-directeur basisschool De Hoeksteen (7 juli 2017)

“Kinderen vertellen thuis zoveel meer over wat ze op school doen. Met name de kinderen die voorheen nooit iets vertelden, vertellen nu uit zichzelf wat ze hebben geleerd! “Ze zijn gewoon écht betrokken.”

Suzanne Confurius , directeur De Ark (12 juli 2017)

“Het is verrijkend om met de Noordwijkse Methode te werken”. “Ik zie heel mooie dingen, het eindresultaat is vaak verassend.”

Kees van der Giesen, adjunct-directeur basisschool De Hoeksteen (7 juli 2017)

“Ik ben onder de indruk van wat mijn kinderen thuis vertellen: over de groei van bomen en het verband met het menselijk lichaam.”

Danielle Knook, voorzitter MR basisschool Gaandeweg (13 juli 2017)

“De vakateliers zijn een feestje voor de kinderen: ze komen hier tot bloei. Er zijn dan ook geen gedragsproblemen meer.”

Carlina van den Heuvel, directeur basisschool De Viersprong (14 juli 2017)

“Bij het voorbereiden van mijn lessen, ook voor die in het ochtendprogramma, ga ik nu veel meer vanuit de leerlijnen denken.”

Docent, basisschool de viersprong


De Noordwijkse methode in het kort

De Noordwijkse Methode biedt een alternatief voor traditionele methodes: optimale vrijheid in een duidelijke structuur. 

* Met De Noordwijkse Methode kun je de leerlingen optimale vrijheid bieden in hun leren en toch goed overzicht houden.

* De Noordwijkse Methode werkt rechtstreeks vanuit de kerndoelen, zodat je precies weet waaraan je werkt met de leerlingen.

* De Noordwijkse Methode biedt handvatten om effectief samen te werken met de buitenwereld bij het vormgeven van het onderwijs

* Kinderen werken aan een brede algemene ontwikkeling en daarnaast ook expliciet aan inzicht en vaardigheden

* Kritisch denken, ontwerpend en ontdekkend leren, wetenschappelijk denken, creatief denken zijn volledig geintegreerd in het programma.

* Er is veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten.

* De Noordwijkse Methode werkt vanuit overkoepelende thema's voor de zaakvakken.
   Hierdoor leren de kinderen hoe alles in de wereld met elkaar samenhangt.

* Taal, rekenen en lezen komen in toegepaste vorm terug in de vakateliers en de thema's.

* Leerkrachten kunnen zich specialiseren in het vak waar zij het meeste kennis van en affiniteit mee hebben.

* De Noordwijkse Methode is een integraal programma, dat volledig of in delen geïmplementeerd kan worden.

* Er is veel aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden en studievaardigheden: leren leren.

* Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen worden gestimuleerd.

* De Noordwijkse Methode biedt veel mogelijkheden voor diferentiatie naar inhoud en niveau zonder veel extra moeite voor de leerkracht.

* Optimale mogelijkheden om als school en leerkracht zelf te kiezen hoe je De Noordwijkse Methode implementeert in je school en in je klas.

* De Noordwijkse Methode is gebaseerd op universele leerprincipes en kennis over hersenen en leren.

De Noordwijkse Methode is een onderwijsfilosofie die is gebaseerd op onze veranderende maatschappij en wetenschappelijke inzichten op het gebied van hersenontwikkeling en leren. Centraal hierin staat de optimale ontwikkeling van een kind gekoppeld aan de mogelijkheden die de wereld biedt en die het kind de wereld kan bieden. ’s Ochtends gaat de aandacht uit naar de basisvakken taal, lezen en rekenen. ’s Middags wordt er gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling door lessen aan te bieden in vakateliers door vakdocenten.

Aandacht, het ontwikkelen van talenten, werken met thema’s en projecten, samenwerking met de buitenwereld en een internationale dimensie zijn belangrijke uitgangspunten van De Noordwijkse Methode. De kinderen krijgen wekelijks sociale vaardighedenles en Engels aangeboden, er is veel aandacht voor wetenschap en techniek. Kinderen krijgen een breed aanbod van werkvormen, zodat zij op verschillende manieren en verschillende niveaus kunnen leren. Centraal staat steeds het aanleren van kennis, inzicht en vaardigheden.

 Scholen