Navigation

Het portfolio en de gesprekkencyclus

Kinderen worden actief betrokken bij hun leerdoelen in de portfoliogesprekken om hun eigenaarschap en zelfsturing te versterken. Deze gesprekken vinden vier keer per jaar plaats met ouders, kind en leerkracht. Met elkaar wordt dan afgesproken aan welke doelen een kind gaat werken en welke stappen daarvoor nodig zijn. Dit komt vervolgens terug in de dagelijkse praktijk van de kinderen op school. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer per jaar een portfolio waarin hun resultaten voor taal en rekenen, hun doelen in de ateliers, reflecties van de kinderen zelf en hun werk te zien zijn.

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesidee├źn, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.