Navigation

Een inkijkje op een nieuwe Noordwijkse Methodeschool

Interview met Kim Cevaal, directeur van De Vlashoek in Westmaas

Na een korte opstartperiode is Basisschool De Vlashoek in Westmaas vorig schooljaar officieel gestart met De Noordwijkse Methode. Inmiddels hebben zij met hun team en de leerlingen gewerkt aan de thema’s Invloedrijke personen, Voeding en gezondheid en Bouwen. Op dit moment zijn ze druk bezig met het thema Tropisch Regenwoud, aansluitend op het kinderboekenweekthema Gigagroen.

Kim Cevaal is sinds de start met De Noordwijkse Methode nauw betrokken bij de organisatie van de atelierlessen en de overkoepelende thema’s. Eerst als coördinator, en vanaf dit schooljaar als kersverse directeur van De Vlashoek. In dit interview vertelt zij over haar ervaringen met De Noordwijkse Methode en de implementatie hiervan op haar school.

 

Jullie werken nu ruim een jaar met De Noordwijkse Methode. Wat was de reden om voor de Noordwijkse Methode te kiezen?

Twee jaar geleden zijn we als school gestart met een visietraject om opnieuw te onderzoeken wat wij eigenlijk wilden met ons onderwijs. Daaruit kwam naar voren dat we het belangrijk vinden dat kinderen enthousiast zijn om te gaan leren, dat hun intrinsieke leermotivatie en het prikkelen van hun nieuwsgierigheid de basis vormen. Bovendien kwam ook duidelijk naar voren dat we kinderen de ruimte willen bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit het team kwam daarnaast de wens om meer zelf het heft in handen te nemen in plaats van te werken met een traditionele lesmethode, waarin alles wat je doet behoorlijk vast staat.

Toen onze visie duidelijk was, zijn we om ons heen gaan zoeken naar een manier van werken die aansluit bij onze wensen. Toevallig hadden de nichtjes van een van onze leerkrachten op De Noordwijkse School in Noordwijk gezeten en zij vertelden er erg enthousiast over. Na een presentatie door Frum van Egmond, de oprichter van De Noordwijkse Methode aan ons innovatieteam en daarna aan het hele team, was iedereen enthousiast om met De Noordwijkse Methode in zee te gaan.

 

Wat sprak jouw als leerkracht het meest aan binnen De Noordwijkse Methode?

Normaal geef je zowel aardrijkskunde, geschiedenis, topografie en natuur. Maar dan merk je vaak dat je terugvalt op de lessen uit de methodeboeken omdat je gewoon niet de tijd hebt om alles te kunnen voorbereiden. Nu hoef je per thema maar 1 vak voor te bereiden en te geven. Hierdoor kun je echt onderwerpen uitdiepen en verbreden. Dat merk ik ook bij mijn collega’s. Een collega had in het eerste thema Charles Darwin en de evolutietheorie als onderwerp en die kan daar nu echt alles over vertellen. Omdat je samen een thema voorbereid, leer je ook weer veel van elkaar.

 

Was het een grote overgang om van reguliere lesmethodes per vak over te stappen naar De Noordwijkse Methode?

In het begin was het best wel even wennen om zelf je lessen te ontwerpen. Het kost gewoon tijd om dat te leren. In het begin twijfel je soms ook een beetje of het inderdaad goed is wat je bedenkt voor je lessen. Dan zijn de studiedagen met trainers van De Noordwijkse Methode echt heel fijn. We krijgen dan allemaal nieuwe werkvormen en lesideeën en je krijgt hulp om je lessen stap voor stap op te bouwen. Je kan altijd bellen als er iets is, er is altijd iemand bereikbaar.

Zelf je lessen vormgeven vind ik nu wel het leukste. Je leert zelf ook steeds meer over een onderwerp omdat je je er echt in verdiept. We zetten de kinderen ook veel meer zelf aan het werk en er is veel meer interactie met de kinderen en tussen de kinderen onderling. Bovendien merken we al vanaf het eerste thema dat de kinderen tijdens de ateliers echt energie krijgen, ze kunnen niet wachten op de volgende atelierles. Het werkt dus echt!

 

Wat merk je nog meer bij de kinderen met betrekking tot de ateliers? Heb je nog andere veranderingen bij ze gemerkt?

Nou, wat ik vooral heel leuk vind is dat je kanten van kinderen ziet die je normaal minder snel zou zien. Ik zie kinderen echt opbloeien. Ik gaf bijvoorbeeld een les over de spijsvertering en de kinderen moesten een levensgroot model van de spijsvertering maken. De ene ging gewoon heel praktisch te werk. Die maakte een eenvoudige tekening met strepen erbij van dit is dat. Maar de ander ging heel creatief aan de slag. Het hart werd een soort vliegend hart met ogen en een kroontje erop en de darmen werden ook een soort wezens. Onze kinderen ervaren een grote mate van vrijheid bij De Noordwijkse Methode.

 

In de keuzeateliers werken de midden- en de bovenbouw groepsdoorbroken en mogen ze zelf een project kiezen. Hoe ervaren de kinderen dit?

Ja dit is super! Zelf gaf ik een muziekatelier en we hadden ook een kook-, sport- en kunstatelier. De kinderen mochten van tevoren kiezen naar welk atelier ze wilden gaan. In het muziekatelier gingen we liedjes luisteren van invloedrijke personen, zoals Tina Turner. Eerst leerden de kinderen wie zij was en waarom ze invloedrijk was. Daarna gingen we met zijn allen een liedje van haar instuderen. Eerst dacht ik dat een Engels liedje misschien te lastig zou zijn voor de leerlingen uit groep 3 en 4. Maar dan zie je dat de oudere kinderen ze gaan helpen en het voor ze vertalen. Uiteindelijk konden ook de jongere kinderen gewoon meezingen. Ze wisten nog niet precies wat alles betekende, maar ze leerden wel nieuwe Engelse woorden en hoe ze deze moeten uitspreken. Aan het einde van de les stonden ze met z’n allen te zingen en dansen op Tina Turner.

Ik heb ook nog een vlogatelier gegeven. Die jongere kinderen konden prima filmen, maar zij waren nog niet zo goed in het bewerken op de computer. Dat konden de oudere kinderen weer goed. Je ziet echt die uitwisseling ontstaan. En zeker omdat het ook vrije ateliers zijn werkt dat ook heel goed, er is veel vrijheid om met verschillende jaarlagen te werken. Dus je moet soms wel een beetje zoeken om handige opdrachten te verzinnen die voor alle leerjaren werken, maar het levert megaveel op.

In de startweek van het thema zagen we ook deze synergie ontstaan. En daarbij deed zelfs de onderbouw mee. Alle leerlingen hadden een foto van een invloedrijke persoon meegenomen van thuis. Hiermee deden ze een soort mix en ruil op het schoolplein. De kinderen hebben zeker een kwartier lang zonder enige begeleiding van een leerkracht met elkaar staan praten. Kinderen uit groep 7 en 8 stonden met veel plezier met kleuters te praten. Je wordt als het ware gewoon één als school in plaats van dat verschillende klassen verschillende eilandjes vormen.

 

Wat heb je voor reacties gekregen van de ouders van de kinderen?

Heel positief! Er zijn kinderen die met hele verhalen thuiskomen, terwijl die daarvoor niets vertelden over wat ze hadden geleerd. Ouders zijn verbaasd wat hun kind allemaal weet. Vaak zijn het dingen die de ouders zelf nog niet eens wisten, haha. Ook merken we dat ouders het leuk vinden om betrokken te worden bij de keuze ateliers. We vragen ze vanuit hun talenten bijvoorbeeld een gastles te geven. Je gaat hierdoor meer samenwerken met ouders.

 

Hoe is het om je tijdens een thema te specialiseren in één atelier?

Wat ik merk, is dat sommige ateliers je meer aanspreken dan andere. Als ik bijvoorbeeld uit vijf ateliers moet kiezen, dan zijn er wel een of twee die ik liever niet zou geven. Dat hebben andere collega’s ook maar dan is er eigenlijk altijd iemand anders die juist die ateliers dan weer erg leuk vindt. In die zin merk je ook wel dat je elkaar goed kunt aanvullen. Bij De Noordwijkse Methode gaat het niet alleen om het ontwikkelen van de talenten van het kind maar ook om die van de leerkrachten. Als een thema of lessenserie jou aanspreekt dan gaat het ook veel makkelijker dan dat je jezelf echt moet pushen om iets neer te zetten. Als je iets hebt wat jou interesseert dan krijg je ook automatisch meer motivatie en ga je jezelf erin verdiepen.

 

Wat heb je persoonlijk geleerd van De Noordwijkse Methode?

Ik heb geleerd om anders naar het leren te kijken. We zijn als team erg perfectionistisch en hebben het gevoel dat we alles meteen goed moeten doen. Inmiddels kunnen we dit meer loslaten en proberen we steeds nieuwe werkvormen uit. We zijn snel geneigd om het veilig te maken voor kinderen door zelf iets voor te doen of zelf iets vertellen maar daardoor mis je de onderzoekende houding en de nieuwsgierigheid die van nature in een kind aanwezig is. Met De Noordwijkse Methode zien we nu dat als we kinderen de ruimte geven om op onderzoek uit te gaan dat daar fantastisch mooie dingen uit voortvloeien. We zijn dit als team ook veel meer gaan doen. Ik ben hier heel trots op. Af en toe moeten we eens even uitzoomen en denken ‘Kijk eens wat we allemaal nu doen. Laten we daar even bij stilstaan en trots op zijn!

 

 

Ontvang onze gratis lesinspiratie

Graag delen we met jullie onze lesideeën, actuele ontwikkelingen en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.